Essential Consulting
 

Välkommen till Essential Consulting!

 

Essential Consulting är ett konsultbolag som är specialiserat på IT-inköp. Vi är speciellt starka inom komplexa mjukvaruupphandlingar, förändrings- och digitaliseringsprojekt kopplade till inköp från strategi till implementation.  

Vi strävar efter att vara den självklara partnern när kunden behöver spetskompetens för enskilda projekt eller för längre uppdrag.